Uyum Dünyasından Bir Başarı Hikayesi

8,2 milyar dolarlık global bir otomotiv yan sanayi üreticisi olan Tenneco Inc.’in uyum programı, Compliance Week 2021 Uyum Ödüllerinde yılın en iyi programı seçildi.

Başarma tutkusunu, takım ruhu ile bir bütün olmayı, daima dürüstlük anlayışını benimsemeyi ve gelecek için çalışmayı kendisine ilke edinmiş bir sektör devinden bahsediyoruz.

Kuruluşların değerlerini belirlemesi ve bu değerler çerçevesinde çalışmalarını yürütmesi, önemli ve büyük bir ilk adımdır. Fakat “değerlerimiz” diyerek sıraladığımız soyut terimlerin; uygulamada, günlük iş yapış biçiminde kendini göstermesi yürümenin ön koşuludur.

Her bir organıyla, aslında bir kişilik doğuran ve toplumda yerini alan şirketler, sahip oldukları karakteristik özellikleriyle bulundukları coğrafyayı, etki alanlarına giren tüm unsurları ve yaşam döngüsünü etkiler.

Bu etkinin faydaya dönüşmesi, şirketlerin kurumsal sorumluluğudur. İşte bu sorumluluğu yerine getirebilmek için şirketler, sahip oldukları değerler bütünü ile hareket etmeli, iş süreçlerinin her noktasında doğru olmaya odaklanmalıdır.

Bu başarı hikayesini ele alan Tenneco yetkilisi, krizi fırsata çevirme vurgusu yapıyor. Uyum ekibinin, pandemi sürecinde ne yapacağını bilemeyen, belirsizlikle boğuşan diğerlerine destek ve rol model olmayı nasıl başardıklarını anlatıyor.

Değerlerin operasyonlara doğru entegresi için içeride ne değişiklikler yaptıklarını örnekliyor.[1]

Herkese ulaşabilen, herkesin anlayabileceği dilde, sade, basit bir değerler mekanizması doğurduklarını dile getiriyor. Uyum ekibi, etik karar verme mekanizması geliştirirken bunu şirketin hizmet tanımına uygun olarak bir GPS sistemi üzerinden örneklendiriyor. Bu mekanizma, yalnızca siyah ve beyaz olmadığını, hayatta grinin de olduğunu hatırlatıyor.

Tenneco, her zaman vurguladığımız, çalışanların katılımı ile güçlenmenin en büyük araçlarından olan konuşma kültürünü de unutmuyor.

“Sorularınızı zamanında yanıtlayacağız, siz yeter ki paylaşın!”

Çalışanlara konuşma kültürünü aşılarken, önce yöneticilerin bu çalışanlara nasıl davranması gerektiğine eğiliyor ve uyum ekibi yöneticiler için sanal bir liderlik geliştirme programı oluşturuyor.

Sağlam temelli bir uyum programının vazgeçilmezi olan “çalışan geri bildirimi”, pandeminin etkileri ile daha önemli bir hal alıyor. Hem çalışanların motivasyonunu artırmak hem de çalışanlara etik kültürü aşılayabilmek için Tenneco bir yarışma düzenliyor ve çalışanlardan büyük bir katılım ve olumlu geri dönüşler alıyor. Devamında gelen şirket içi anket sonuçları ise gerçekten de işler bir mekanizma oluşturmayı başardıklarını ortaya koyuyor.

Son olarak yukarıda bahsettiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk gereklerini yerine getirmek için Tenneco, odak noktasını insan, çevre ve ürün bazında tutuyor. Çevreye olumsuz bir etki bırakmamak için çalışmalar yürütürken ürünlerinin ve nüfuslarının da bu düzlemde olması için çalışıyor.

Benzer zaman aralığında, ülkemizden bir başarı öyküsü ile gururlanıyoruz. 1999 yılında bir gümrük müşavirliği firması olarak kurulan, aslında her zaman, dönemin gerektirdiklerini en ön sıralardan takip eden, henüz 2013 yılında Etik ve İtibar Derneği (TEİD) tarafından hazırlanan “Gümrük Müşavirliği Meslek Etik Standartları” imzacısı olan ve 2014 yılında ilk Etik ve Uyum Programını oluşturan DCS, 2015 yılında TRACE International’ın denetimini de başarıyla tamamlıyor.

Geçtiğimiz günlerde dünyadan 100’ün üzerinde uyum uzmanının katılımıyla 2021 OECD Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Yolsuzlukla Mücadele Raporu’nun lansman toplantısı yapıldı. OECD Yolsuzlukla Mücadele Bölgesel Görev Gücü Başkanı’nın yönettiği toplantıda ilk bulgular tartışıldı ve bölgeden iyi uygulama örnekleri tanıtıldı. 2016 yılında ilki yayımlanan rapora, etik ve uyum programının etkinliği ile sektörel başarı hikayesi olarak giren DCS Gümrük Müşavirliği, 2021 Raporuna da Türkiye’den giren tek şirket oldu. DCS uyum akademisi ve yolsuzlukla mücadele risk yönetimi programı, rapora örnek iyi uygulama olarak geçti.

Bu başarı da aslında kurulduğu ilk andan beri gelişimi yakalayan bir vizyonun öyküsü.

Her ne kadar seneler önce uyum programını oluşturmuş ve sertifikasyon süreçlerini tamamlamış olsa da kendi içerisinde büyük bir dijitalleşme dönüşümüne giren DCS, her alanda olduğu gibi Etik ve Uyum Programını da yenileme ihtiyacı duyuyor ve başarı hikayesi tam da bu noktada başlıyor.

Yeni kurum kültürüne adaptasyon, gümrük hizmetlerini dijital bir alt yapı ile desteklerken, içeride iş yapış biçimini de bu eksene almayı gerektiriyor. Bunun için DCS Sherpa Programı kuruluyor. Bir dağcının tırmanışını güvenli hale getirmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi büyük bir hassasiyetle hazırlaması gerektiği gibi, dijital gümrük hizmetlerinde çalışanların iş yapış süreçlerinde doğru olanı yapmak için ihtiyaç duyacakları her şeyi adım adım, bu program sağlıyor. Zirvede ise Etkili, Uyumlu ve Risksiz Gümrük İşlemleri var.[2]

Hem görsel doyuruculuğu hem de İnovatif yaklaşımı ile tatmin edici bir çalışma karşımıza çıkıyor. İş süreçlerini bu program çerçevesinde yönetmekte kararlı olan DCS, içeride hummalı bir çalışma başlatıyor. Her bir noktaya ve her bir çalışana ulaşabilmek için şirket politikalarını, ilkelerini, bağlı prosedürlerini baştan ele alıyor, sadeleştiriyor ve anlaşılır kılıyor.

Tenneco’da ele aldığımız konuşma kültürünü, çalışan-paydaş-toplum üçlüsünü, kararlı-sorumlu-bütüncül yaklaşımı burada da görüyoruz. Fakat burada pandemi ve uyum programının yenilenmesi ile gelen zorlukların yanında bir de şirketin hizmet tanımında gerçekleşen dijitalleşme devrimine adaptasyonun getirdiği zorluklar var.

Bu dönüşümde çalışanlara nasıl ulaşılıyor?

İşte burada dijitalleşmeye selam çakan bir hamle yapılıyor. Compliance House liderliğinde interaktif eğitimler, yönetici mesajları, soru-cevap etkinlikleri, anketler ve duyurular geliştiriliyor. Çalışanlarla iletişim kanalları da dijitalleşmeye ayak uyduruyor. Böylece şirket, dönüşümündeki kararlılığını çalışanlara doğru kanallardan iletmiş oluyor.

Aslında her iki şirketin başarısı da bize şunu gösteriyor. Yalnızca kurumsal uyum, mevzuata uyum, standartlara, uluslararası sözleşmelere uyum yeterli olmuyor. Günümüze ve geleceğe adaptasyon ve bütünüyle kurumsal bir birey oluşturmanın gerekliliklerini yerine getirmek ve bunu tüm unsurlarına aşılamak başarıyı getiriyor.


[1] https://www.complianceweek.com/excellence-in-compliance-awards/tennecos-dedication-to-core-values-lands-it-compliance-program-of-the-year/30317.article

[2] https://www.dcscustoms.com.tr/dcs-sherpa-programi/

Leave A Comment